Абонамент за бюлетин

РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ИНВЕСТИТОР

Получавай нотификации за бъдещи стартап шоу-събития и инвестиционни възможности

* indicates requiredРЕГИСТРАЦИЯ КАТО СТАРТАП

Получавай новини за възможности за финансиране, новини и събития

* indicates required


Ще използваме данните от този абонамент, за целите които изисква членството в мрежата на клуба.
Вашият имейл ще бъде използван за изпращане на съобщения относно инициативи на CEO Angels Club през следващите 3 години.

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите членове са ни предоставили доброволно. Това означава, че всички лица, включително членовете на Клуба, носят отговорност да не предоставят данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни.

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, имате право да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. Може да Ви бъде отказано да заличим личните ви данни за спазване на наше правно задължение или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Можете да използвате най-удобния за Вас начин за комуникация, като адресирате всички искания до: адрес: КОНТАКТНА ФОРМА